Besluit Wob-verzoek inzake waterinjectieput van Vermilion, locatie Nijensleek (Westerveld)

SodM publiceert op verzoek informatie over de waterinjectieput Nijensleek-01 van Vermilion

Milieudefensie Westerveld verzocht op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in juli en augustus 2018 om omgevingsvergunningen en achterliggende documentatie over de waterinjectieput Nijensleek-01 van Vermilion. SodM heeft de documenten die in haar bezit zijn gepubliceerd. Deze documenten hebben reeds ter inzage gelegen tijdens de vergunningaanvragen.