Reactie op Woo-verzoek annulaire drukken in waterinjectieputten in Twente

De gevraagde informatie is reeds openbaar. 

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft op basis van de Wet open overheid op 24 februari 2022 een verzoek gedaan om informatie over annulusdrukken van alle annuli van alle putten in het Rossum-Weerselo veld (ROW-1 tot en met ROW10).

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het rapporteren van annulusdrukken aan SodM. Deze documenten ontvangt SodM dan ook niet. Er is wel een verplichting om een afwijkende annulaire druk aan SodM te melden. Met uitzondering van een melding in oktober 2020 betreffende ROW-2 zijn deze er niet geweest sinds de start van de waterinjectie in Twente.

De informatie over ROW-2 is al openbaar en voor iedereen toegankelijk op de website van de NAM: