Bezwaar tegen Woo-besluit verslagen en aantekeningen Regiegroep Aardbevingen ongegrond

Een persoon heeft op 29 augustus 2022 bezwaar gemaakt tegen het besluit dat SodM op 19 juli 2022 had genomen inzake zijn Woo-verzoek over verslagen en aantekeningen van de Regiegroep Aardbevingen. SodM heeft de bezwaren beoordeeld en acht deze ongegrond.