Tweede deelbesluit Woo-verzoek Kwik in Gronings Aardgas (periode 2013-2016, met uitzondering van e-mails)

Een journalist heeft op basis van de Wet open overheid op 30 november 2022 een verzoek gedaan om alle documenten over 2011 tot 30 november 2022 inzake de aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas.

Gelet op de omvang van het verzoek, heeft SodM met de verzoeker afgesproken een prioritering van documenten te maken en deze in deelbesluiten (gedeeltelijk) openbaar te maken.

Het verzoek leidt niet tot enige openbaarmaking voor wat betreft de periode 2013 tot en met 2016. Er zijn over deze periode namelijk geen relevante documenten aangetroffen bij SodM.