Eerste deelbesluit Woo-verzoek Kwik in Gronings Aardgas (periode 2011-2012, met uitzondering van e-mails)

Een journalist heeft op basis van de Wet open overheid op 30 november 2022 een verzoek gedaan om alle documenten over 2011 tot 30 november 2022 inzake de aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas.

Gelet op de omvang van het verzoek, heeft SodM met de verzoeker afgesproken een prioritering van documenten te maken en deze in deelbesluiten (gedeeltelijk) openbaar te maken.

Op basis van deze afspraak maakt SodM 1 document openbaar. Alle persoonsgegevens zijn uit de documenten gelakt en een deel van de informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek.