Vierde deelbesluit Woo-verzoek Kwik in Gronings Aardgas (e-mails en bijlagen over de periode 2011 – 30 november 2022)

Download 'Vierde deelbesluit Woo-verzoek kwik in Gronings aardgas'

PDF document | 23 pagina's | 8,2 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '15a. (e-mails juli 2022) - Eindrapport kwikinventarisatie Eindverbruikers'

PDF document | 37 pagina's | 2,3 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '21. (e-mails juli 2022) - Opvragen Jaarlijks kwikrapport - Mercury Monitoring Report 1'

PDF document | 2 pagina's | 3,4 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '26. (e-mails juli 2022) - Opvragen Jaarlijks kwikrapport - Mercury Monitoring Report 1'

PDF document | 3 pagina's | 4,8 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '28. (e-mails juli 2022) - kwik'

PDF document | 3 pagina's | 4,6 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '29. (e-mails juli 2022) - Opvragen jaarlijkse kwik-rapporten'

PDF document | 2 pagina's | 1,8 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '35. (e-mails juli 2022) - Opvragen jaarlijkse kwik-rapporten'

PDF document | 4 pagina's | 4,6 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '36. (e-mails juli 2022) - GTS & kwik'

PDF document | 5 pagina's | 4,6 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '37. (e-mails juli 2022) - GTS & kwik'

PDF document | 6 pagina's | 4,7 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '38. (e-mails juli 2022) - GTS & kwik'

PDF document | 6 pagina's | 4,7 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '40. (e-mails juli 2022) - Opvragen jaarlijkse kwik-rapporten'

PDF document | 6 pagina's | 7,2 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '41. (e-mails juli 2022) - Opvragen jaarlijkse kwik-rapporten'

PDF document | 8 pagina's | 12,8 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '41a. (e-mails juli 2022) - The Annual Mercury Monitoring Report 2014'

PDF document | 12 pagina's | 14,4 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '41b. (e-mails juli 2022) - The Anual Mercury Monitoring Report 2015'

PDF document | 13 pagina's | 13,9 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '41c. (e-mails juli 2022) - The Annual Mercury Monitoring Report 2016'

PDF document | 12 pagina's | 11,3 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '41d. (e-mails juli 2022) - The Annual Mercury Monitoring Report 2017'

PDF document | 13 pagina's | 15,3 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '41e. (e-mails juli 2022) - The Annual Mercury Monitoring Report 2018'

PDF document | 13 pagina's | 14,6 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '41f. (e-mails juli 2022) - The Annual Mercury Monitoring Report 2019'

PDF document | 14 pagina's | 15,2 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '41g. (e-mails juli 2022) - The Annual Mercury Monitoring Report 2020'

PDF document | 13 pagina's | 14,1 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '41h. (e-mails juli 2022) - The Annual Mercury Monitoring Report 2021'

PDF document | 13 pagina's | 13,4 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '42. (e-mails juli 2022) - Opvragen jaarlijkse kwik-rapporten'

PDF document | 8 pagina's | 12,1 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '43. (e-mails juli 2022) - Opvragen jaarlijkse kwik-rapporten'

PDF document | 10 pagina's | 11,6 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '44. (e-mails juli 2022) - onderzoeksaanvraag kwik in aardgas'

PDF document | 2 pagina's | 1,9 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '45. (e-mails juli 2022) - onderzoeksaanvraag kwik in aardgas'

PDF document | 2 pagina's | 2,2 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '46. (e-mails juli 2022) - Opvragen jaarlijkse kwik-rapporten'

PDF document | 8 pagina's | 12 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '47. (e-mails juli 2022) - onderzoeksaanvraag kwik in aardgas'

PDF document | 10 pagina's | 18,8 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '48. (e-mails juli 2022) - Update Opvragen jaarlijkse kwik-rapporten'

PDF document | 9 pagina's | 13,6 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '49. (e-mails juli 2022) - Opvragen jaarlijkse kwik-rapporten'

PDF document | 11 pagina's | 16,2 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '50. (e-mails juli 2022) - onderzoeksaanvraag kwik in aardgas'

PDF document | 18 pagina's | 2,4 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '51. (e-mails juli 2022) - onderzoeksaanvraag kwik in aardgas'

PDF document | 17 pagina's | 1,9 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '63. (e-mails september 2022) - Aanvullende vragen over kwikrapporten en op te vragen documenten'

PDF document | 3 pagina's | 5,7 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '63a (e-mails september 2022) - Vragenlijst (...) (SODM) betreffende kwik'

PDF document | 4 pagina's | 8,1 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '64. (e-mails september 2022) - Aanvullende vragen over kwikrapporten en op te vragen documenten'

PDF document | 4 pagina's | 6,4 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '65. (e-mails september 2022) - aantekeningen van overleg onderzoek kwik bij eindgebruiker'

PDF document | 4 pagina's | 6,4 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '68. (mails oktober 2022) - Interview over kwik in aardgas'

PDF document | 2 pagina's | 1,9 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '70. (mails oktober 2022) - Opvragen documenten GTS + NAM'

PDF document | 3 pagina's | 4,5 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '70a. (mails oktober 2022) - Overzichtstekening Put naar Pit'

PDF document | 1 pagina | 1,8 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '70b. (mails oktober 2022) - Close-out report Mercury Management Study 2013 NAM GTS'

PDF document | 28 pagina's | 12,5 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '70c. (mails oktober 2022) - Modelling mercury exposure in Dutch households 2 oktober 2013'

PDF document | 8 pagina's | 11,4 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '72. (mails oktober 2022) - Projectopdrachtformulier Kwik in Aardgas'

PDF document | 1 pagina | 1,5 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '72a. (mails oktober 2022) - Projectopdrachtformulier'

PDF document | 4 pagina's | 6,7 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '73. (mails oktober 2022) - Opvragen documenten GTS + NAM'

PDF document | 3 pagina's | 3,6 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '74. (mails oktober 2022) - Projectopdrachtformulier Kwik in Aardgas'

PDF document | 7 pagina's | 9,3 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '75. (mails oktober 2022) - Projectopdrachtformulier Kwik in Aardgas'

PDF document | 7 pagina's | 10,5 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '76. (mails oktober 2022) - Projectopdrachtformulier Kwik in Aardgas'

PDF document | 8 pagina's | 9,4 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Download '77. (mails oktober 2022) - Projectopdrachtformulier Kwik in Aardgas'

PDF document | 11 pagina's | 9,2 MB

Wob-verzoek | 06-06-2023

Een journalist heeft op basis van de Wet open overheid op 30 november 2022 een verzoek gedaan om alle documenten over 2011 tot 30 november 2022 inzake de aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas.

Gelet op de omvang van het verzoek, heeft SodM met de verzoeker afgesproken een prioritering van documenten te maken en deze in deelbesluiten (gedeeltelijk) openbaar te maken. 

Op basis van deze afspraak maakt SodM 53 aanvullende documenten openbaar. Alle persoonsgegevens zijn uit de documenten gelakt en een deel van de informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek. Persoonlijke beleidsopvattingen opgenomen in documenten