Besluit Woo-verzoek lekkages waterinjectie Schoonebeek, Emmen en Coevorden (2011-2023)

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op 25 april 2023 een verzoek gedaan om alle informatie omtrent lekkages van waterinjectieputten in Schoonebeek, Emmen en Coevorden over de periode 2011-2023. Het verzoek leidt niet tot enige openbaarmaking. Er zijn over deze periode namelijk geen relevante documenten aangetroffen bij SodM.

SodM heeft tijdens de gesprekken met verzoeker interesse vernomen in de schade aan put SCH-447 te Schoonebeek. Bij deze schade heeft geen lekkage plaatsgevonden buiten de put. SodM heeft hierover informatie op haar website geplaatst