Onderzoek naar de chemische effecten van waterinjectie in de diepe ondergrond

In opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft onafhankelijk kennisinstituut TNO-AGE onderzoek gedaan naar mogelijke ondergrondse chemische effecten van de waterinjectie in olie- en gasvelden in Nederland. Kan het geïnjecteerde water, dat zout is en mijnbouwhulpstoffen bevat, het reservoir of de afsluitende laag aantasten? TNO-AGE komt tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn dat chemische reacties als gevolg van de huidige waterinjectie leiden tot significante aantasting van de integriteit van het reservoir of de afsluitende laag.