Uitstel onderzoek ROW-2, ROW-7 langer dicht (waterinjectie Twente)

De NAM heeft SodM om uitstel verzocht tot 31 maart 2022 voor het aanvullende onderzoek naar de scheur in de buitenbuis van injectieput ROW-2 in Twente. SodM heeft om dit aanvullende onderzoek gevraagd, vanwege de mogelijke risico’s voor nabijgelegen injectieput ROW-7. Deze put is op aangeven van SodM sinds juni 2021 uit voorzorg stilgelegd. Vanwege het belang van een goed en volledig onderzoek naar de oorzaak van de scheur in de buitenbuis van ROW-2, verleent SodM het gevraagde uitstel. Wel waarschuwt de toezichthouder dat de stillegging van de injectie van productiewater in ROW-7 van kracht blijft, zolang dit onderzoek niet is beoordeeld door SodM.