Afspraken SodM-NAM over heropstart oliewinning Schoonebeek

SodM heeft de NAM medegedeeld dat eventueel opstarten van de oliewinning in Schoonebeek (Drenthe) pas weer aan de orde is, als de daarvoor benodigde vergunning is verkregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en SodM haar beoordelingen heeft afgerond.