Bezwaar tegen afwijzing handhaving waterinjectie Twente ongegrond

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) acht het bezwaar van de Stichting Stop Afvalwater Twente tegen de afwijzing van hun handhavingsverzoek ongegrond.

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft op 18 november 2021 een verzoek tot handhaving ingediend bij SodM, omdat deze van mening is dat er een aantal redenen zijn waarom de waterinjectie in Twente direct zou moeten worden gestopt. SodM heeft deze redenen beoordeeld, en concludeert dat er geen reden is om de injectie per direct stil te leggen, en dus geen grond is om handhavend op te treden. Daarom heeft SodM het handhavingsverzoek op 21 februari 2022 afgewezen.

Hoorzitting

Tegen deze beslissing heeft de Stichting op 22 februari 2022 bezwaar gemaakt. SodM heeft een hoorzitting georganiseerd waarin verzoeker het bezwaar kon toelichten. SodM heeft de bezwaren stuk voor stuk beoordeeld en acht deze ongegrond.