Advies SodM aan EZK over Waterinjectiemanagementplan 2022 (Twente, NAM)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 14 september 2022 positief geadviseerd over het aangescherpte monitoringsplan voor de waterinjectieputten in Twente. SodM heeft de NAM opgedragen dit zogeheten Water Injectie Management Plan aan te passen naar aanleiding van nieuwe inzichten en meetmethoden. EZK heeft op 27 oktober 2022 ingestemd met het geactualiseerde Water Injectie Management Plan.   

De NAM heeft wijzigingen in het monitoringsprogramma voor de waterinjectieputten in Twente doorgevoerd. Een belangrijk aandachtspunt voor SodM is de specificatie van metingen van vloeistofniveaus en drukken in de annulaire ruimte van putten. Een ander aandachtspunt is het gebruik van de zogenaamde ‘pulsed neutron log’-tool (PNL), om eventuele veranderingen achter het cement van de buitenbuis waar te nemen. SodM oordeelt op basis van de meest recente inzichten van risicobeheersing dat de NAM gewenste wijzigingen in het plan heeft doorgevoerd en voldoende specificatie geeft van de metingen, de frequentie van meten, mogelijke opvolgingsacties en de wijze van rapportage.