Beoordeling SodM Alternatievenweging verwerking productiewater Schoonebeek NAM

De NAM heeft, als onderdeel van de vergunning, onderzocht of injectie in lege gasvelden in Twente nog steeds de beste methode is om het productiewater afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek (Drenthe) te verwerken. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft deze alternatievenweging beoordeeld en advies ingewonnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). SodM en het RIVM concluderen onafhankelijk van elkaar dat het rapport onvoldoende is onderbouwd en uitgewerkt om de verschillende alternatieven voor de verwerking van productiewater te kunnen wegen. De NAM krijgt tot 1 maart 2023 om het onderzoek aan te vullen. Daarnaast wil SodM dat de NAM ook de impact van de waterinjectie-activiteiten op de omwonenden een plek geeft in deze afweging.

SodM en het RIVM concluderen onafhankelijk van elkaar dat het rapport onvoldoende is onderbouwd en uitgewerkt om de verschillende alternatieven voor de verwerking van productiewater te kunnen wegen. De NAM krijgt tot 1 maart 2023 om het onderzoek aan te vullen. Daarnaast wil SodM dat de NAM ook de impact van de waterinjectie-activiteiten op de omwonenden een plek geeft in deze afweging.