Beoordeling jaarlijkse putmetingen waterinjectieputten Twente (2022)

De jaarlijkse metingen naar de kwaliteit van de binnenbuis van de injectieputten in Twente zijn in orde. Dat concludeert SodM na beoordeling van de meetresultaten van de NAM. 

Ook al ligt de waterinjectie stil in Twente, toch moet de NAM jaarlijkse metingen uitvoeren naar de kwaliteit van de injectieputten. De metingen zijn uitgevoerd op 16, 23 en 29 november 2022 in respectievelijk de waterinjeciteputten ROW-7, ROW-4 en ROW-5. De metingen zijn bedoeld om vast te stellen of de binnenbuizen intact zijn of dat deze aan onderhoud of vervanging toe zijn. Dit laatste is niet het geval. De metingen laten geen defecten of significante achteruitgang zien.