Inspectierapport SodM over de waterinjectieleidingen Twente (oktober 2021)

Op 9 september 2021 heeft SodM een inspectie uitgevoerd naar de integriteit van de leidingen tussen de oliebehandelingsinstallatie in het Drentse Schoonebeek en de injectielocaties in Twente. Het doel van de inspectie, de waarnemingen en de conclusies staan beschreven in het inspectierapport.

De NAM heeft een veiligheidsmanagementsysteem voor de transportleidingen, het zogeheten pipeline integrity management system (PIMS). Met dit systeem kan de NAM de integriteit van de leidingen in de gaten houden en zo nodig tijdig actie ondernemen. SodM heeft tijdens deze inspectie zowel het systeem als de status van de integriteit van de waterinjectieleidingen gecontroleerd. SodM heeft geen overtredingen geconstateerd