Inspectierapport SodM onderhoudsstop waterinjectie Twente (februari 2022)

Op 6 oktober 2021 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inspecties uitgevoerd naar de waterinjectie door de NAM in Twente. Op dat moment lag de waterinjectie stil vanwege een onderhoudsstop. Inspecteurs hebben in totaal vier locaties gecontroleerd. Het doel van de inspecties, de waarnemingen en de conclusies staan beschreven in het inspectierapport.

Tijdens deze inspecties is één overtreding vastgesteld: het niet melden van de start van werkzaamheden om een overdrukbeveiliging en een lekbak aan te leggen. SodM hecht grote waarde aan het tijdig en correct nakomen van meldingsverplichtingen. Het meldingsgedrag van de NAM is een van de onderdelen van het verscherpt toezicht. Deze overtreding zal dan ook worden meegenomen in de evaluatie ervan. Inspecteurs hebben ook één verbeterpunt vastgesteld. Op locatie ROW-5 waren na de werkzaamheden materialen achtergebleven op het terrein. De NAM heeft de locatie inmiddels opgeruimd.