Meetregister Twente 2020

In 2021 heeft de NAM een nieuw meetregister opgeleverd aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor het gebied rond de voormalige gaswinning in Twente. SodM heeft de metingen van de NAM beoordeeld en stelt vast dat ze zorgvuldig zijn uitgevoerd. Hiermee geeft de NAM invulling aan het meetplan.

Metingen met behulp van radarsatellieten

De NAM heeft de metingen in 2020 laten uitvoeren. De metingen zijn uitgevoerd door middel van radarsatellieten. Bij de verwerking tot een meetregister heeft de NAM de metingen samengenomen die zich in de buurt van een punt bevinden dat voorheen met waterpassing werd gemeten. Dit is van belang om de metingen te kunnen koppelen aan de oudere waterpasmetingen en de bodemdaling door de jaren heen te kunnen volgen. Het gebied in Twente wordt vanwege de gaswinning al sinds 1971 met waterpasmetingen gevolgd.

Gemeten bodemdaling in Twente (2015-2020)
Beeld: ©Staatstoezicht op de Mijnen
De gemeten bodemdaling (of stijging) in Twente tussen 2015 en 2020 is verwaarloosbaar. De gekleurde stippen geven de metingen aan: groen betekent dat weinig beweging is waargenomen.

Amper bodemdaling na afloop gaswinning

Met het meetregister is duidelijk dat de bodemdaling de afgelopen vijf jaar zeer minimaal is geweest. Dat was ook de verwachting: in Twente wordt al een aantal jaar geen gas meer gewonnen. De metingen lopen echter door nadat de winning is beëindigd, om zeker te weten dat er geen onverwachte bodemdaling optreedt na afloop van de winning.

Bodembeweging rondom waterinjectie nader onderzocht

In Twente vindt nog wel waterinjectie plaats. SodM heeft nader onderzocht of er sprake is van bodembeweging op deze locaties. Voor het gebied rond de waterinjectielocaties heeft SodM de losse satellietmetingen van de NAM bekeken, die meer detail laten zien dan het meetregister. Ook dit levert een beeld op zonder opvallende gebieden, hoewel voor de locatie Tubbergen (de meest noordelijke locatie aan de Duitse grens) geldt dat het aantal metingen in de directe nabijheid van de waterinjectielocatie beperkt is.

Satellietmetingen bodemdaling Twente (2015-2020)
De losse satellietmetingen van de bodembeweging tussen 2015 en 2020. Deze bevatten veel meer meetpunten dan het meetregister, maar ook een aantal afwijkende metingen.  

Rode en blauwe stipjes?

Het beeld op basis van alle losse satellietmetingen bevat wat meer ruis dan de punten uit het meetregister. Dit is zichtbaar in de vorm van punten die naar blauw of rood neigen . Dit komt doordat de satelliet veel meer waarnemingen doet, ook aan objecten die niet stabiel zijn gefundeerd. Ook zijn uitschieters in de waarnemingen niet uit te sluiten.

Meer weten?

Het meetregister is publiek toegankelijk, en in te zien via nlog.nl. De meetregisters worden daar tweemaal per jaar gepubliceerd. Dit meetregister is op 25 juni 2021 toegevoegd.