Water Injectie Management Plan 2018 (Twente, NAM)

Specifiek voor Twente heeft de NAM een waterinjectiemanagementplan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft dit plan vooraf beoordeeld en goed bevonden. Hierin staan verplichte controles die de NAM moet uitvoeren (en hoe vaak) naar o.a. de verbuizing van de put, het injectiereservoir en de afsluitende gesteentelaag. SodM ziet erop toe dat de NAM de verplichte metingen uitvoert en de juiste acties aan de resultaten ervan verbindt. De NAM moet elke zes jaar een uitgebreide technische evaluatie uitvoeren naar de metingen die volgens dit plan worden uitgevoerd. 

Controle op 16 punten

In het waterinjectiemanagementplan staan verschillende meetactiviteiten die onderling een verschillende meetfrequentie hebben. In totaal worden de putten op 16 punten gecontroleerd. Zo wordt bijvoorbeeld continu de annulaire druk gemeten en dagelijks het injectiedebiet en injectiedruk. Metingen van de reservoirdruk, bodem van de put en metingen van de injectiebuis vinden daarentegen eens per jaar plaats. In minder frequente mate zijn er nog metingen van de diepe verbuizing onderin de put (ten hoogte van het injectiereservoir). Dit vindt eens per vijf jaar plaats.

Zesjaarlijkse technische evaluatie

Zesjaarlijks levert de NAM een technische evaluatie van de waterinjectieputten in bij SodM, waar deze gegevens samengevat worden. Let op: de putten in Twente zijn in twee groepen opgedeeld, die allebei een apart evaluatiemoment hebben.  De zesjaarlijkse technische evaluatie van ROW-2, -4 en -5 dateert van 2017 en de eerstvolgende is dan in 2023. Begin 2021 heeft NAM de zesjaarlijkse technische evaluatie van 2020 van ROW-7, ROW-9, TUB-7 en TUB-10 ingediend bij SodM. De eerstvolgende is dan in 2026.