Water Injectie Management Plan 2018 (Twente, NAM)

Specifiek voor Twente heeft de NAM een waterinjectiemanagementplan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft dit plan vooraf beoordeeld en goed bevonden. Hierin staan verplichte controles die de NAM moet uitvoeren (en hoe vaak) naar o.a. de verbuizing van de put, het injectiereservoir en de afsluitende gesteentelaag. SodM ziet erop toe dat de NAM de verplichte metingen uitvoert en de juiste acties aan de resultaten ervan verbindt. De NAM moet elke zes jaar een uitgebreide technische evaluatie uitvoeren naar de metingen die volgens dit plan worden uitgevoerd.