Beoordeling SodM Seismisch risicobeheersplan voor waterinjectie Twente (NAM)

In Twente zijn er nog geen bevingen geregistreerd. Niet gedurende de 55 jaar van gasproductie en ook niet gedurende de eerste 9 jaar van waterinjectie. De kans op een beving als gevolg van de waterinjectie is klein, maar niet uit te sluiten. De NAM heeft daarom een seismisch risicobeheersplan voor de waterinjectie in Twente. De NAM heeft een geactualiseerde versie van dit plan ter beoordeling ingediend bij SodM.

Informeren gemeentes bij trillingen vanaf 0,5

Volgens dit seismisch risicobeheersplan gaat de NAM trillingen vanaf een magnitude van 0,5 op de schaal van Richter nader analyseren en daarover SodM informeren. Trillingen van zulke magnitudes kunnen niet gevoeld worden en veroorzaken ook geen schade. Vroege signalering en acties bij een lichte trilling kunnen helpen om de kans op een voelbare beving te verminderen. Ook zegt de NAM in het plan toe dat relevante gemeentes en veiligheidsregio’s zullen worden geïnformeerd bij bevingen vanaf magnitude 0,5 en de veiligheidsregio vanaf een magnitude 2,0. SodM is van oordeel dat het plan de juiste acties voorstelt en voldoende toelichting geeft. SodM zal er op toezien dat de NAM volgens de maatregelen in dit beheersplan handelt.