Besluit Wob-verzoek Werkprogramma Vermilion over Nijensleek (waterinjectieput)

SodM publiceert op verzoek een e-mail en het werkprogramma van Vermilion over de reparatie van een buis in waterinjectieput NSL-01 (Nijensleek).

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur op 24 december een verzoek gedaan om informatie over het werkprogramma van Vermilion over waterinjectieput NSL-01 (Nijensleek). Op basis van het verzoek zijn twee documenten aangetroffen, namelijk een e-mail en een werkprogramma. Vermilion heeft geen bezwaar tegen het openbaarmaken van de e-mail, maar wel tegen het werkprogramma omdat dit volgens haar vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens bevat. SodM is van mening dat het belang om het werkprogramma te openbaren zwaarder weegt omdat het milieu-informatie bevat. Gezien het bezwaar van Vermilion heeft SodM de publicatie van de documenten aangehouden, zodat Vermilion gebruik kan maken van de (wettelijke) mogelijkheid om te proberen de openbaarmaking via een voorlopige voorziening bij de rechter tegen te houden. Nu Vermilion geen voorlopige voorziening heeft ingesteld, publiceert SodM op 25 april 2022 de stukken.  In de gepubliceerde stukken zijn de persoonsgegevens weggelakt.