Besluit Woo-verzoek watermonsters en analyseresultaten (waterinjectie Twente)

SodM publiceert op verzoek van de Stichting Stop Afvalwater Twente documenten over de grondwatermonsters en de analyseresultaten van verontreinigingen bij de waterinjectie-locaties in Twente.

Download in Nederlands: 'Woo-besluit grondwatermonsters en analyseresultaten (waterinjectie Twente)'

PDF document | 113 kB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-2 monitoring verontreinigingen 2015 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 2,5 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-2 monitoring verontreinigingen 2016 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 3,3 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-2 monitoring verontreinigingen 2017 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 3,2 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-2 monitoring verontreinigingen 2018 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 3,8 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-2 monitoring verontreinigingen 2019 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 3,8 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-2 monitoring verontreinigingen 2020 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 3,4 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-3 monitoring verontreinigingen 2015 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 3,3 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-3 monitoring verontreinigingen 2017 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 3,1 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-5 monitoring verontreinigingen 2015 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 2,8 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-5 monitoring verontreinigingen 2017 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 3,4 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-6 monitoring verontreinigingen 2015 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 2,7 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-6 monitoring verontreinigingen 2017 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 3,3 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-centraal monitoring verontreinigingen 2015 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 2,3 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

Download in Nederlands: 'ROW-centraal monitoring verontreinigingen 2017 (waterinjectie Twente)'

PDF document | 2,8 MB

Wob-verzoek | 11-05-2022

De NAM is verplicht de kwaliteit van de bodem en het grondwater op en rondom de waterinjectie-locaties in Twente te monitoren. Arcadis voert deze monitoring jaarlijks uit voor de NAM. Als er verontreinigingen worden ontdekt dan moeten deze danwel direct worden gesaneerd, danwel wanneer de locatie verwijderd wordt. Als de verontreiniging niet direct gesaneerd kan worden, dan moet deze in de gaten worden gehouden door middel van extra grondwaterpeilbuizen (“isoleren, controleren, beheersen”). Als de locatie verwijderd wordt, dan worden deze rapportages gebuikt om een plan van aanpak voor de sanering te maken.

In de rapportages zijn de persoonsgegevens weggelakt.