Reactie op Woo-verzoek BTEX-vervolgmetingen (waterinjectie Twente)

De gevraagde informatie is reeds openbaar. 

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft op basis van de Wet open overheid op 20 mei 2022 een verzoek gedaan om informatie over vervolgmetingen in augustus 2021 ten aanzien van Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xyleen (BTEX) te Schoonebeek.

De opgevraagde informatie is al openbaar en voor iedereen toegankelijk op de website van de NAM via: https://www.nam.nl/gas-en-olie/aardolie/waterinjectiein-twente-drenthe/downloads-waterinjectie-twente.html.