Scheur buitenbuis waterinjectieput van de NAM in Twente

Begin deze week heeft de NAM een scheur geconstateerd in de buitenbuis van een waterinjectieput in Rossum (ROW2). De NAM heeft deze bevinding aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gemeld en is conform de wettelijke verplichting een onderzoek gestart.

Put ROW2 ligt in Rossum (Twente) en is tot eind 2019 gebruikt voor het injecteren van productiewater afkomstig van de oliewinning bij Schoonebeek. Volgens de NAM is de binnenbuis tijdens de injectiefase intact gebleven, en is er geen sprake van lekkage van het productiewater. De NAM baseert zich hierbij op het feit dat tijdens het injecteren van productiewater geen afwijking is geconstateerd in de druk tussen de binnen- en buitenbuis. SodM zal de bevindingen van de NAM controleren en beoordelen of de NAM juist gehandeld heeft. Daarnaast heeft SodM de NAM opgedragen nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de scheur in de buitenbuis, en of deze bevindingen tot nieuwe inzichten leiden voor de andere injectieputten. Het is van belang zo goed mogelijk te begrijpen wat zich in de diepe ondergrond heeft afgespeeld om een dergelijk schade aan een injectieput in de toekomst te voorkomen.

Zorgen van omwonenden over zoutoplossing

Omwonenden geven aan zich zorgen te maken over het risico van zoutoplossing ten gevolge van waterinjectie, mede naar aanleiding van de schade aan de injectieput. SodM zal hier in haar eigen analyse nader op ingaan. SodM staat dagelijks in contact met de NAM over de werkzaamheden aan ROW2 en is ter plekke aanwezig om de bevindingen te controleren.