Waarom heeft de NAM zelf onderzoek gedaan naar de scheur in de buitenbuis in Twente?

De NAM is verantwoordelijk voor de veiligheid en integriteit van haar installaties. De mijnbouwonderneming heeft daarom de wettelijke plicht om ongewone voorvallen, zoals deze scheur in de buitenbuis, direct aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te melden en hier onderzoek naar te doen. SodM heeft de bevindingen van de NAM beoordeeld en door een externe reviewer laten controleren. Daarnaast heeft SodM de NAM opgedragen nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de scheur in de buitenbuis, en of deze bevindingen tot nieuwe inzichten leiden voor de andere injectieputten.