Hoe zit het met de lekkage van methaan uit put ROW-7 in Twente?

Er is een minieme methaanlekkage (geweest) bij ROW-7 in Twente. Deze lekkage is  tijdens de aanleg van de put ontstaan nog vóórdat het gasreservoir was bereikt en sinds 1977 bij SodM bekend. Bij de ombouw van de gasproductieput naar waterinjectieput in 2011 bleek deze lekkage niet meer aanwezig.

In 2015 melding van gasbelletjes

In 2015 meldde de NAM aan SodM dat in de putkelder van de put ROW-7 belletjes werden waargenomen, afkomstig uit zowel de annulaire ruimtes tussen de conductor (een brede, ondiepe buis die bedoeld is om de ondiepe grondlagen te stabiliseren en beschermen) en de buitenste verbuizing (surface casing), als tussen de buitenste verbuizing en de op een-na-buitenste verbuizing (de intermediate casing). Deze verbuizingen staan niet in verbinding met het injectiereservoir. 

Emissie neemt af

De lekkage wordt periodiek in de gaten gehouden. Uit deze metingen blijkt dat de emissie afneemt. In 2018 was de emissie ca 70 liter per dag en in 2020 werd de emissie geschat op ca 40 liter methaan per dag. Ter vergelijking, één koe produceert ongeveer 450 liter methaan per dag. Tijdens de SodM-inspectie op 17 september 2020 werden geen belletjes meer waargenomen. Wanneer de put uiteindelijk gesloten wordt, kan en moet de lekkage voor zover deze nog aanwezig is, definitief gestopt worden.

Afkomstig uit ondiepere zandsteenlaag

De samenstelling van dit gas is zowel in 1977 als in 2015  onderzocht. De gemeten samenstelling was beide jaren zeer vergelijkbaar, maar wijkt in hoge mate af van het aardgas dat oorspronkelijk gewonnen werd. In het aardgas uit het reservoir zat namelijk zwavelwaterstof – dit is bij beide proefnemingen niet waargenomen. Het gas is vermoedelijk afkomstig uit de ondiepere Bentheimer-zandsteen.