Kan de buitenbuis van injectieput ROW-7 wel goed gemeten worden?

De NAM moet mogelijke corrosie in het onderste deel van de buitenbuis van ROW-7 (dat in het injectiereservoir uitkomt) elke vijf jaar meten.  SodM ziet erop toe dat de NAM deze metingen uitvoert en de juiste acties aan de resultaten ervan verbindt. ROW-7 heeft een smallere binnenbuis dan de overige injectieputten. Daardoor is het niet mogelijk om het onderste deel van de buitenbuis op dezelfde wijze te meten als de andere injectieputten.  

De NAM heeft de afgelopen jaren daarom, met toestemming van SodM, een alternatieve meetmethode toegepast, namelijk een elektromagnetische meting. Deze meetmethode is geschikt om de wanddikte te meten, maar geeft geen gegevens over de vorm van de buitenbuis. Deze metingen zijn elke vijf jaar uitgevoerd, en geven geen reden om te twijfelen aan de staat van de buitenbuis van ROW-7. Echter, gezien de scheur in de buitenbuis van ROW-2 vindt SodM deze metingen niet meer voldoende, en is uit voorzorg deze put stilgelegd. Injectie mag pas worden opgestart nadat de NAM extra metingen heeft uitgevoerd en getoond aan SodM die de integriteit van het onderste deel van de buitenbuis van ROW-7 aantonen.

Bij alle andere injectieputten in Twente zijn de metingen naar (het onderste deel van) de buitenbuis wel op reguliere wijze uitgevoerd, waardoor eventuele vervormingen in de buitenbuis vroegtijdig kunnen worden opgemerkt.  Deze metingen zijn elke vijf jaar uitgevoerd, en geven SodM geen reden om te twijfelen aan de staat van de buitenbuis.