Waarom heeft SodM niet alle meetrapporten van de NAM in haar bezit?

De NAM rapporteert over alle verplichte metingen aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de zesjaarlijkse evaluatie van de staat van de injectieputten in Twente. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert of de NAM alle verplichte metingen uitvoert, beoordeelt de rapportages en publiceert deze op haar website. De NAM is verplicht opvallende metingen direct aan SodM te melden, en zo nodig de waterinjectie direct stop te zetten. SodM controleert de metingen op locatie tijdens inspecties. Daarom heeft SodM sommige meetrapporten wel in haar bezit, en andere niet. SodM kan te allen tijde onderliggende meetrapporten opvragen bij de NAM als onze inspecteurs dat nodig achten.