Wat is productiewater?

Productiewater is water dat met de productie van olie mee naar boven komt. In mindere mate gebeurt dit ook bij de winning van aardgas. De olie en het gas worden boven de grond van het water gescheiden. Meestal gaat dat water weer terug in de diepe ondergrond. 

Wat zit er in productiewater?

Ter bescherming van de putten en buisleidingen worden tijdens de productie zeer kleine hoeveelheden stoffen toegevoegd om onder andere corrosie tegen te gaan. Ook kunnen er stoffen uit het gasbehandelingsproces in het productiewater achterblijven (veelal gaat het dan om glycol of methanol). Het overige water dat oorspronkelijk vanuit de ondergrond meekomt, bestaat uit water dat van nature in de poriën van het reservoir zit. Daarin kunnen ook metalen en andere stoffen opgelost zitten die, zodra ze boven de grond komen, het milieu kunnen verontreinigen. Bij oliewinning in Schoonebeek wordt stoom geïnjecteerd om de oliewinning te verbeteren. Het productiewater uit Schoonebeek dat in Twente wordt geïnjecteerd bestaat daarom voor meer dan de helft uit condenswater.