Presentatie NAM over maatregelen tankenpark Delfzijl

Toelichting van de NAM op de status van de opvolging van de maatregelen die door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn opgelegd naar aanleiding van de lekkage van aardgascondensaat bij het tankenpark in Delfzijl (Farmsum).