Inspectie nav lekkage Tankenpark NAM (12 en 31 oktober 2018)

Op 12 en 31 oktober 2018 zijn door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inspecties uitgevoerd op het Tankenpark van de NAM in Delfzijl. Beide inspecties werden uitgevoerd in het kader van het bestuurlijk onderzoek naar aanleiding van het ongewone voorval van 2 oktober 2018, waarbij aardgascondensaat in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Tijdens deze inspecties is informatie ingewonnen die relevant is voor dit onderzoek. Daarnaast hebben inspecteurs gecontroleerd of de maatregelen, zoals opgelegd door SodM op 25 oktober 2018, door NAM zijn getroffen.