Meetplannen mijnbouw voldoen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) constateert dat de plannen van bedrijven om de effecten van hun mijnbouwactiviteiten op de bodem te meten, aan de wettelijke vereisten voldoen. Het gaat om het winnen van zout, aardgas of opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. Het effect kan een daling, stijging of trilling van de bodem zijn. Bij zoutcavernes moet ook de vorm van de holte in de ondergrond periodiek gemeten worden.

Meetplannen jaarlijks geactualiseerd

Behalve bij geothermie, moeten alle mijnbouwondernemingen jaarlijks hun meetplan actualiseren. Alle meetplannen zijn op NLOG gepubliceerd. Negen ondernemingen hebben in totaal 36 plannen ingediend bij SodM. SodM controleert of de plannen nog passen bij de verwachte effecten van de winning. SodM heeft dit jaar met extra aandacht gecontroleerd of ondernemingen correct zijn omgegaan met het mogelijke effecten van het onderzoek van het KNMI naar de nauwkeurigheid van het seismisch netwerk in Nederland.

SodM heeft een aantal ondernemingen om verduidelijkingen gevraagd. Eén onderneming is door SodM aangesproken op het niet tijdig inleveren, en het niet compleet hebben van het meetplan. Hiervoor zijn aanvullingen gevraagd. Alle ondernemingen hebben intussen aangetoond dat hun meetplan nog steeds adequaat is om de verwachte bodembeweging te monitoren.

Geplande metingen voor 2024

Nu de plannen zijn gecontroleerd, kunnen bedrijven starten met het op verschillende manieren meten van de effecten op de bodem van hun specifieke mijnbouwactiviteiten.

Zo zal de NAM de effecten van gaswinning met radarsatellieten meten in Zuidoost Drenthe en in het Overijsselse De Wijk-Wanneperveen. En met GPS (Global Positioning System) in de Waddenzee en het Lauwersmeer. Met behulp van waterpassing gaat de NAM de bodemdaling meten op Schiermonnikoog. Vermilion gaat datzelfde doen in de Friese gebieden rond gasvelden De Blesse, Blesdijke en Sonnega.

Het zoutwinbedrijf Nedmag gaat zo’n meting doen in Veendam. En Frisia zal, naast haar permanente GPS-monitoring, dit jaar met waterpassing een meting uitvoeren van de effecten van zoutwinning onder de Waddenzee uit de Havenmond caverne.

De resultaten van al deze metingen worden binnen 12 weken na het uitvoeren van de meting bij SodM ingediend. Nadat deze resultaten door SodM beoordeeld zijn worden de nieuwste gegevens gepubliceerd op de kaart op NLOG.