Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek Nedmag

SodM verklaart bezwaren ongegrond, want Nedmag overtreedt niet het geldende winningsplan.

Op 4 oktober 2018 heeft SodM de bezwaren tegen het afwijzen van het verzoek om handhavend op te treden tegen de zoutwinning uit de nog te realiseren putten VE-5 en VE-6 ongegrond verklaard. Nedmag heeft toegezegd de putten niet te zullen boren voordat zij over de juiste vergunningen beschikt.