SodM start beoordeling aanvullend onderzoek NAM naar scheur in injectiebuis Twente

De NAM heeft het laatste deel van het aanvullende onderzoek naar de scheur in de buitenbuis van een injectieput (ROW2) in Twente bij SodM ingediend. SodM zal dit onderzoek door een externe reviewer laten controleren, en gebruiken in haar oordeel over het aanvullende onderzoek van de NAM naar de oorzaak van de scheur. Deze beoordeling is naar verwachting in juni afgerond.   

Stillegging put ROW7 totdat beoordeling is afgerond

Vorig jaar juni had de NAM een onderzoek ingediend over het incident. SodM was echter niet tevreden over de kwaliteit en diepgang van het onderzoek. Vanwege mogelijke risico’s voor een nabijgelegen injectieput is deze uit voorzorg stilgelegd en moest de NAM van SodM aanvullend onderzoek doen. In december heeft de NAM een eerste deel van dit aanvullende onderzoek opgeleverd. Met de oplevering op 31 maart jl. van het tweede en laatste deel van het aanvullende onderzoek, kan SodM de beoordeling starten. De stillegging van deze put (ROW7) blijft in ieder geval van kracht, zolang de beoordeling van SodM loopt.

Mogelijke onregelmatigheid ROW4

De NAM heeft naar aanleiding van de scheur in ROW2 extra metingen verricht bij de overige actieve injectieputten in Twente. Bij put ROW4 heeft de NAM een mogelijke onregelmatigheid geconstateerd. Er is hierbij geen sprake van schade voor mens of milieu. De NAM heeft een onderzoek naar put ROW4 ter beoordeling voorgelegd aan SodM. Deze put zal niet gebruikt worden door de NAM, totdat SodM dit onderzoek beoordeeld heeft. De verwachting is dat ook deze beoordeling zal naar verwachting in juni klaar zijn. Op dit moment wordt er overigens helemaal geen productiewater geïnjecteerd in Twente, omdat het water een hoger gehalte tolueen bevat dan volgens de vergunning is toegestaan. SodM heeft de NAM medegedeeld dat eventueel opstarten van de oliewinning in Schoonebeek (Drenthe) pas weer aan de orde is, als de daarvoor benodigde vergunning is verkregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en SodM haar beoordelingen heeft afgerond.