Onderzoek gestart naar NAM-lekkage Delfzijl

Zondagavond, 3 maart 2024, rond 23:00 is er een lekkage geweest van injectiewater afkomstig van tankenpark Delfzijl van de NAM. Volgens de NAM zijn er enkele honderden kuubs water, dat bestemd is om te worden geïnjecteerd in Borgsweer, uitgestroomd.

Inspecteurs van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn inmiddels ter plaatse om te controleren of de lekkage is gestopt en of de NAM de juiste maatregelen neemt om schade aan het milieu te minimaliseren en te herstellen. De NAM is onder toezicht van SodM een onderzoek gestart naar de oorzaak van de lekkage. Als het onderzoek is afgerond, zal SodM de uitkomsten en de handelingen van de NAM beoordelen.

Wat is injectiewater?

Injectiewater bestaat onder andere uit het water dat oorspronkelijk in de poriën van het reservoir zit en meekomt met de productie van aardgas. Het aardgas wordt boven de grond van het water gescheiden. Het water bevat van nature zout, metalen, koolwaterstoffen (zoals benzeen, tolueen) en andere stoffen. Daarnaast bevat het water een zeer kleine hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen. Op de locatie Delfzijl komt het injectiewater van verschillende locaties bij elkaar. Dit water wordt vervolgens via een pijpleiding naar Borgsweer vervoerd om te injecteren in het Groningen-gasveld. Injectie in een gas- of olieveld is op dit moment de beste manier om het water dat vrijkomt bij olie- en/of gaswinning te verwerken.