Waarom wordt afvalwater geïnjecteerd in de diepe ondergrond? Zijn er geen betere methodes?

Injectie in een gas- of olieveld is op dit moment de beste manier om het water dat vrijkomt bij olie- en/of gaswinning te verwerken. Zuivering tot een vast zoutproduct is slechter voor het milieu, omdat het heel veel energie kost.

Daarnaast moet het afval dat overblijft bovengronds worden opgeslagen, wat weer nieuwe milieurisico’s oplevert. Injectie van een ingedikte stroom scoort iets slechter dan waterinjectie op energieverbruik, chemicaliëngebruik en reststoffen. Dit blijkt uit onderzoek dat de NAM onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft uitgevoerd.