Waarom wordt productiewater geïnjecteerd? Zijn er geen betere methodes?

Op dit moment wordt het productiewater geïnjecteerd in enkele voormalige gasvelden in Twente, omdat dit tot op heden de meest geschikte manier van verwerking is. 

In de huidige vergunning is vastgelegd dat om de zes jaar de verwerkingsmethode van het productiewater moet worden geëvalueerd. In deze evaluatie worden allerlei verschillende methodes, van het zuiveren van het productiewater tot ondergrondse injectie, naast elkaar gelegd en beoordeeld volgens een vastgestelde afwegingssystematiek. De evaluatie zal laten zien welke verwerkingsmethode het meest geschikt is. De eerstvolgende evaluatie vindt plaats in 2021. Aan de hand van de evaluatie zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) overwegen of een besluit tot aanpassing van de huidige verwerkingsmethode nodig is. SodM zal EZK over dit besluit adviseren. Tevens zal EZK deze evaluatie onafhankelijk laten toetsen.