Rapportage Waterstofpilot Lochem waterstof Gasdistributiesysteem

SodM heeft vastgesteld dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de invoedinstallatie veilig in bedrijf kan worden gesteld. Tijdens de inspectie is een aantal aandachtspunten geconstateerd voor de optimalisatie van de veiligheidsbeheersing. Westfalen dient te sturen op de opvolging van deze aandachtspunten.

In Lochem vindt het eerste pilotproject plaats waarbij, sinds afgelopen december, waterstof gebruikt wordt om woningen te verwarmen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt daarbij toezicht op de veiligheid van de distributie van waterstof. SodM heeft op 11 oktober 2022 een gezamenlijke inspectie uitgevoerd op de invoedinstallatie met de primaire toezichthouder de Omgevingsdienst Achterhoek. Voor SodM lag bij de inspectie de focus op de volgende beheersmaatregelen: drukregeling, drukbeveiliging, odorisatie en gaskwaliteitsbewaking. Hierbij is gekeken of de beheersmaatregelen conform ontwerp zijn uitgevoerd en de wijze waarop dit in de praktijk functioneert. “We hebben getoetst of Westfalen doet wat zij op papier belooft: of beheersmaatregelen gevolgd worden.