Bezwaar tegen Woo-besluit gaslekkages in het Rossum-Weerselo Veld ongegrond (waterinjectie Twente)

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft op 19 maart 2022 op grond van de Wet open overheid een verzoek gedaan om informatie over gaslekkages in het Rossum-Weerselo veld. Bij besluit van 11 mei 2022 is het verzoek afgewezen omdat de gevraagde informatie niet bij SodM beschikbaar is.

Tegen dit besluit heeft de Stichting op 20 mei 2022 bezwaar gemaakt. SodM heeft de bezwaren van de Stichting beoordeeld en acht deze ongegrond.