Validatie van het seismisch netwerk van het KNMI in Groningen (eindrapportage)

Het seismisch netwerk in Groningen geeft nu de juiste grondversnellingen weer. De eerder geconstateerde afwijkingen zijn voldoende gecorrigeerd. Deze afwijkingen hebben geen gevolgen gehad voor de versterking, noch voor de manier van afhandeling van de aardbevingsschade. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar validatie van het KNMI-netwerk in Groningen. Deze validatie heeft bijna twee jaar geduurd, en bestaat in totaal uit ruim 20 onderzoeken. 

Een deel van de onderzoeken is hieronder te downloaden. Een aantal andere onderzoeken zijn op andere websites gepubliceerd. De links naar deze websites vindt u onderaan deze webpagina. 

Download 'Validatie van het seismisch netwerk van het KNMI in Groningen (eindrapportage)'

PDF document | 55 pagina's | 3,4 MB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 1 Quality check of the Groningen accelerator network (Fugro, 2019a)'

PDF document | 21,5 MB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 5 Investigation of malfunctioning recording stations for Groningen earthquake events over period 2014 – 2018 (Witteveen+Bos, 2019a)'

PDF document | 554 kB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 6 A review of the KNMI procedures for the installation of the sensors and correction of the amplitudes implemented (TU DElft, 2019a)'

PDF document | 554 kB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 7 Analysis of consistency between B- and G- station records for induced events in the Groningen gas field (Seister, 2019)'

PDF document | 4 MB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 8 Dynamic amplification effects for B-stations due to building response (Witteveen+Bos, 2019c)'

PDF document | 8,7 MB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 9 B0 accelerometers Groningen, Damping effects by buildings of the B0 accelerometers (Witteveen+Bos, 2019b)'

PDF document | 9,1 MB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 11 Fact-finding mission Groningen Seismic Measurements (SED, 2019)'

PDF document | 10,2 MB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 12 Feitenonderzoek naar de afwijkende G0-metingen in Groningen” (SodM, 2019a)'

PDF document | 557 kB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 13 Het effect van de verkeerde verwerking G4 Slochteren data in V5 GMM (SodM, 2019b)'

PDF document | 177 kB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 15 De mogelijke gevolgen van de her-kalibratie van de afwijkende G0-metingen voor de V5 GMM (SodM, 2019c)'

PDF document | 286 kB

Rapport | 11-03-2021

Download 'Bijlage 16 Seismic Hazard and Risk Assessment Groningen Field update for Production Profile (NAM, 2020a)'

PDF document | 55 pagina's | 20,2 MB

Rapport | 11-03-2021