Besluit Wob-verzoek inzake correspondentie over versnellingsmeters KNMI in Groningen

SodM publiceert op verzoek documenten over correspondentie over de afwijkingen in de grondversnellingsmeters van het KNMI.

RTV Noord heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in maart 2019 een verzoek gedaan om alle correspondentie en documenten die door SodM zijn uitgewisseld met KNMI en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de geconstateerde afwijkingen in de metingen van de versnellingsmeters van het KNMI in Groningen. Het verzoek gaat over de periode van 1 juli 2018 tot en met 25 februari 2019. Het KNMI en EZK hebben een zelfde Wob-verzoek ontvangen.

Openbaarheid ook via KNMI en EZK

SodM heeft de gevraagde informatie geïnventariseerd. Zo’n 30 documenten vallen zowel binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek bij SodM als van het verzoek aan het ministerie van I&W/KNMI. Voor deze documenten verwijst SodM naar het besluit van KNMI. Een viertal documenten valt ook binnen de reikwijdte van het verzoek aan EZK. Voor deze documenten verwijst SodM naar het besluit van EZK.

Inventarislijst

Met dit besluit worden 86 bestanden door SodM publiek gemaakt. Alle persoonsgegevens zijn uit de bestanden gelakt. De nummers corresponderen met de documenten uit de inventarislijst in de bijlage bij het besluit.

Download 'Brief met besluit WOB-verzoek inzake KNMI versnellingsmeters'

PDF document | 9 pagina's | 10,1 MB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download 'Inventarislijst bij WOB-besluit inzake KNMI versnellingsmeters'

PDF document | 5 pagina's | 226 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '1 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 832 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '1a bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 16 pagina's | 2,3 MB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '2 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 563 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '7 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 680 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '8 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 533 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '8a bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 22 pagina's | 1,9 MB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '9 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 574 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '10 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 3 pagina's | 561 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '11 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 4 pagina's | 456 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '12 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 3 pagina's | 530 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '13 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 4 pagina's | 549 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '14 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 609 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '17 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 3 pagina's | 632 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '18 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 3 pagina's | 539 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '19 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 227 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '20 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 3 pagina's | 568 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '21 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 314 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '25 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 316 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '26 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 730 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '27 behorend bij Wob-besluit versnellingsmeters KNMI (11 oktober 2019)'

PDF document | 3 pagina's | 664 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '28 behorend bij Wob-besluit versnellingsmeters KNMI (11 oktober 2019)'

PDF document | 3 pagina's | 665 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '29 behorend bij Wob-besluit versnellingsmeters KNMI (11 oktober 2019)'

PDF document | 3 pagina's | 724 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '30 behorend bij Wob-besluit versnellingsmeters KNMI (11 oktober 2019)'

PDF document | 4 pagina's | 701 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '31 behorend bij Wob-besluit versnellingsmeters KNMI (11 oktober 2019)'

PDF document | 4 pagina's | 565 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '32 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 4 pagina's | 374 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '33 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 391 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '34 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 366 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '35 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 4 pagina's | 563 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '36 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 548 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '37 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 4 pagina's | 1.019 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '38 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 556 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '40 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 218 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '42 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 519 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '43 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 570 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '44 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 361 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '45 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 363 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '46 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 362 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '49 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 520 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '50 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 2,6 MB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '51 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 633 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '52 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 370 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '53 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 582 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '54 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 371 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '55 behorend bij Wob-besluit versnellingsmeters KNMI (11 oktober 2019)'

PDF document | 1 pagina | 567 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '56 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 580 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '56a bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 105 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '57 behorend bij Wob-besluit versnellingsmeters KNMI (11 oktober 2019)'

PDF document | 3 pagina's | 536 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '58 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 3 pagina's | 563 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '59 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 7 pagina's | 550 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '60 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 308 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '62 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 308 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '64 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 519 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '67 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 367 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '68 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 355 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '69 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 353 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '70 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 218 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '71 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 236 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '72 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 342 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '73 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 544 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '74 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 512 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '75 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 406 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '76 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 541 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '77 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 233 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '77 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 233 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '80 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 564 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '81 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 532 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '82 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 527 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '83 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 302 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '84 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 368 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '86 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 360 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '87 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 524 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '88 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 542 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '89 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 5 pagina's | 247 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '92 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 652 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '95 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 5 pagina's | 243 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '97 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 368 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '98 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 358 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '103 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 553 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '104 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 605 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '105 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 555 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '106 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 732 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '110 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 515 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '111 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 1 pagina | 267 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '113 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 233 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '114 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 5 pagina's | 241 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019

Download '117 bij WOB-besluit versnellingsmeters KNMI'

PDF document | 2 pagina's | 614 kB

Wob-verzoek | 11-10-2019