Laagfrequent geluid

Laagfrequente geluiden komen veel voor in het dagelijks leven en worden geproduceerd door natuurlijke bronnen (golven, wind) of door de mens, zoals industriële installaties, huishoudelijke apparaten en wegverkeer. Laagfrequent geluid kan heel hinderlijk zijn voor mensen die het waarnemen en kan zelfs tot gezondheidsklachten leiden.

Ook mijnbouwlocaties kunnen een bron zijn van laagfrequent geluid. Heeft u last van een bromtoon of laagfrequent geluid waarvan u vermoedt dat het afkomstig is van een mijnbouwlocatie? Neem dan eerst contact op met het mijnbouwbedrijf. Lost het bedrijf uw klacht niet naar tevredenheid op? Meld dan uw klacht bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM stimuleert mijnbouwondernemingen om deze geluidsklachten nader te onderzoeken en waar mogelijk maatregelen te nemen. SodM kan mijnbouwondernemingen echter vaak niet dwingen om de oorzaak van de hinder te verhelpen

Wat is laagfrequent geluid?

Laagfrequent geluid is geluid dat uit lage tonen bestaat, op de grens van wat voor de mens hoorbaar is. Laagfrequent geluid gedraagt zich anders dan normaal geluid. Het wordt slecht geabsorbeerd door lucht, bodem en obstakels zoals gebouwen, en kan zich daardoor over grote afstanden voortplanten. Laagfrequent geluid kan hierdoor nog op enkele kilometers afstand van de bron waarneembaar zijn. Het geluid kan op sommige plekken zeer goed waarneembaar zijn en op andere plekken juist niet. Het is lastig om te bepalen uit welke richting het geluid komt. Het vinden van een bron of de veroorzaker is hierdoor moeilijk en soms zelfs niet mogelijk.

Hoe herkent u laagfrequent geluid?

Laagfrequent geluid wordt meestal omschreven als een bromtoon of als geluid dat lijkt op een wasmachine. Ook zijn er mensen die het geluid ervaren als een trilling of als druk op de borst. Lang niet iedereen kan laagfrequent geluid waarnemen. Als u het wel waarneemt is het vaak erg hinderlijk en kan het ook leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, concentratieproblemen en slaapverstoring.

Wat doet SodM?

Als het laagfrequent geluid afkomstig is van een mijnbouwlocatie, dan onderzoekt SodM eerst of er geluidsnormen worden overschreden. Is dit het geval, dan zorgt SodM ervoor dat de mijnbouwonderneming maatregelen neemt. Wordt er geen geluidsnorm overschreden? Dan stimuleert SodM mijnbouwondernemingen om de klachten nader te onderzoeken en waar mogelijk maatregelen te nemen. SodM kan mijnbouwondernemingen echter niet dwingen om de oorzaak van de hinder te verhelpen. Is niet vast te stellen dat het geluid afkomstig is van een mijnbouwlocatie? Dan sturen wij uw klacht door naar de instantie die u verder kan helpen. Vaak is dit de omgevingsdienst. 

E-mail voor het indienen van klachten over laagfrequent geluid bij mijnbouwlocaties 

Meer informatie over gezondheidsklachten

SodM adviseert mensen met gezondheidsklachten als gevolg van laagfrequent geluid om contact op te nemen met de lokale GGD. Op de website van bijvoorbeeld de GGD Rotterdam-Rijnmond kunt u meer lezen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een richtlijn opgesteld voor de GGD'en om mensen die gezondheidsklachten hebben als gevolg van laagfrequent geluid de juiste hulp te kunnen bieden.