Afwijzing tweede handhavingsverzoek waterinjectie Twente (NAM)

Stichting Stop Afvalwater Twente heeft een tweede verzoek ingediend bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de injectie van productiewater in Twente te stoppen. Volgens de stichting zou de NAM de verplichte metingen naar de integriteit van het onderste deel van de buitenbuis van een aantal injectieputten niet vaak genoeg en niet juist hebben uitgevoerd. SodM heeft de stichting laten weten dat de NAM de metingen tijdig en juist heeft uitgevoerd. SodM ziet daarom geen reden om de waterinjectie stil te leggen en wijst het verzoek om handhaving af.