Hoe controleert SodM de metingen van de NAM naar de staat van de injectieputten in Twente?

De NAM moet bij elke injectieput een aantal verplichte metingen uitvoeren. Elke put wordt op 16 punten gecontroleerd. Welke punten dit zijn en de manier waarop de NAM dat moet doen, staat in het zogeheten waterinjectiemanagement plan (tabel op pagina 6). Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft dit plan vooraf beoordeeld en goed bevonden. SodM ziet erop toe dat de NAM de verplichte metingen uitvoert en de juiste acties aan de resultaten ervan verbindt. 

Volgens dit plan meet de NAM de kwaliteit van de binnenbuis elk jaar , en de kwaliteit van het onderste deel van de buitenbuis (dat in het injectiereservoir uitkomt) elke vijf jaar. De NAM rapporteert over de resultaten van deze metingen aan SodM in de zesjaarlijkse technische evaluatie. De meest recente evaluatie stamt uit 2020. Als er bijzonderheden uit de metingen komen, dan moet de NAM dit gelijk bij SodM melden. Inspecteurs van SodM zijn wel eens bij metingen aanwezig om te kijken of deze naar behoren worden uitgevoerd, en controleren zo nodig de onderliggende meetrapporten op de locatie.