Brief aan NAM met oordeel over ROW-4 en risicobeheersing waterinjectie Twente

De NAM heeft de risicobeheersing van de injectie van productiewater in Twente op orde. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de hand van de overkoepelende risico-analyse en het aangescherpte monitoringsplan van de NAM voor Twente. Aanleiding voor het opnieuw in kaart brengen van de risico’s waren de onderzoeken en metingen naar de scheur in een buitenbuis van een injectieput, en de pekel die achter een buitenbuis is gemeten. In beide gevallen was er geen sprake van schade voor mens en milieu.