Bezwaar tegen afwijzing handhaving waterinjectie Nijensleek en Eesveen ongegrond

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) acht de bezwaren van Plaatselijk Belang Vledderveen, Milieudefensie en GAS DrovF tegen de afwijzing van hun handhavingsverzoeken ongegrond. 

SodM heeft op 14 juni 2022 drie verzoeken om handhavend op te treden tegen Vermilion afgewezen. Het ging om de waterinjectie-activiteiten van het bedrijf op locaties Nijensleek en Eesveen. De verzoeken waren ingediend namens de Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen, de Vereniging milieudefensie (afdeling Westerveld) en Stichting GAS DrOvF. SodM zag geen overtredingen en daarmee geen reden om op te treden. Tegen afwijzing van de handhavingsverzoeken zijn bezwaarschriften ingediend. SodM heeft een hoorzitting georganiseerd waarin partijen hun bezwaar konden toelichten. SodM heeft de bezwaren stuk voor stuk beoordeeld en acht deze ongegrond.