Besluit Woo-verzoek calipermetingen ROW4, ROW5 en ROW7 (waterinjectie Twente)

SodM publiceert op verzoek calipermetingen van putten die de NAM gebruikt voor de injectie van productiewater in Twente. 

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft op basis van de Wet open overheid op 20 maart 2022 een verzoek gedaan om informatie over metingen onder de packer van ROW4, ROW5 en ROW7 uit 2021en een extra meting van ROW4 uit 2021. Op basis van het verzoek zijn vier rapporten aangetroffen. Alle persoonsgegevens zijn uit de documenten gelakt.