Besluit Woo-verzoek gaslekkages in het Rossum- Weerselo veld (waterinjectie Twente)

De gevraagde informatie is niet bekend bij SodM, en kan dus niet worden verstrekt. 

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft op basis van de Wet open overheid op 19 maart 2022 een verzoek gedaan om informatie over gaslekkages in het Rossum-Weerselo veld. Er is verzocht om een overzicht van de gaslekkages via alle putten in het Rossum-Weerselo veld. Daarnaast is verzocht om een overzicht van het gas dat is afgelaten vanaf put ROW-7 vanaf de start tot heden. Er zijn geen andere emissies van de putten bekend bij SodM dan die van ROW-7. Een overzicht van het gas dat is afgelaten van ROW7 vanaf de start tot heden is niet bij ons beschikbaar. 

Meer informatie over de lekkage van methaan uit put ROW-7 in Twente kunt u op deze webpagina vinden.