Hoe houdt SodM toezicht op waterinjectie?

De mijnbouwonderneming is verantwoordelijk is voor de veiligheid en integriteit van haar installaties en daar ziet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op toe. Als onderdeel van de vergunningsaanvraag, stelt het bedrijf een waterinjectiemanagementsysteem op. Via dit systeem worden de pijpleidingen, de installatie en de putten in de gaten gehouden. SodM controleert of dit systeem van goede kwaliteit is, en of het in de praktijk effectief werkt.  Inspecteurs van SodM controleren op locatie of de installaties goed worden onderhouden en of er volgens de aangegeven procedures wordt gewerkt. Als SodM afwijkingen constateert zowel in de rapportages als tijdens de inspecties, volgt zij hierbij haar handhavingsbeleid om op te treden.