Hoe worden injectieputten op corrosie gecontroleerd?

In de binnenbuis kan corrosie ontstaan door het injecteren van productiewater. Corrosie is een risico voor de integriteit van de binnenbuis. Het is daarom belangrijk dit risico goed in de gaten te houden. Een gebruikelijke vorm van corrosie is 'pitting corrosie' waarbij kleine putjes ontstaan in het staal van de binnenbuis. Jaarlijks wordt de staat van de binnenbuis op corrosie gecontroleerd. Deze meting bestaat uit het aftasten van de binnenbuis met een groot aantal mechanische vingertjes die gevoelig genoeg zijn deze putjes op te merken, zogeheten caliper metingen. Zo kunnen beschadigingen tijdig worden opgespoord. Als de binnenbuis niet meer voldoet, wordt deze door de operator vervangen. Ook het onderste deel van de buitenbuis wordt elke vijf jaar op een dergelijke manier gemeten, behalve bij injectieput ROW-07 in Twente. In deze put wordt de meting op een andere manier uitgevoerd.

Monitoren druk tussen binnen- en buitenbuis

Daarnaast wordt de druk tussen de binnen- en de buitenbuis continu gemonitord. Mocht de binnenbuis toch onverwacht lek raken, zal het injectiewater in de ruimte tussen de binnen- en buitenbuis stromen. Dat kan hier geen kwaad, want door de buitenbuis kan het de put niet verlaten. De buitenbuis dient hierbij als een essentiële tweede barrière tegen uitstroom. Wel leidt dit tot een signaal in het puttenveiligheidssysteem, waarna de injectie meteen moet worden gestaakt. De operator dient in zo'n geval SodM direct te informeren en meetregelen te nemen.