Hoe wordt bepaald of waterinjectie veilig kan?

Bij iedere waterinjectie wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag getoetst of de activiteiten veilig kunnen worden uitgevoerd. SodM adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de ondergrondse en bovengrondse risico’s. De minister besluit vervolgens of de risico’s aanvaardbaar zijn. 

Voor de waterinjectie in lege gasvelden in Twente is aanvullend onderzoek verricht naar mogelijke risico’s en het kunnen beheersen daarvan. Op basis van deze inzichten heeft de NAM een – voor Rossum speciaal opgesteld - waterinjectiemanagementplan ontwikkeld. Dit plan voldoet en stelt SodM in staat toezicht te houden op de NAM die verantwoordelijk is voor het beheersen van de risico’s.