Leidt de injectie van productiewater in Twente tot aardbevingen?

Nee, tot nu toe niet. In Twente zijn er nog geen bevingen geregistreerd. Niet gedurende de 55 jaar van gasproductie en ook niet gedurende de eerste 9 jaar van waterinjectie. De kans op een beving als gevolg van de waterinjectie is klein, maar niet uit te sluiten.  

De NAM heeft daarom een seismisch risicobeheersplan voor de waterinjectie in Twente.  Volgens dit seismisch risicobeheersplan gaat de NAM trillingen vanaf een magnitude van 0,5 op de schaal van Richter nader analyseren en daarover SodM informeren. Trillingen van zulke magnitudes kunnen niet gevoeld worden en veroorzaken ook geen schade. Vroege signalering en acties bij een lichte trilling kunnen helpen om de kans op een voelbare beving te verminderen. SodM ziet er op toe dat de NAM volgens de maatregelen in dit beheersplan handelt.